Vanja Grbic potpisuje lopte – Novi Sad (16.07.2011)